Wartość tacy piankowej ustawiona dla Star Wars Imperial Assault: Heart of the Empire