AG050ZC08 50 mm taca z pianki na środki zombicydu Czarna Plaga