ACNP050 1000 mm x 500 mm x 50 mm Espuma en espiral