Wartość tacy na pianę ustawiona dla Arcadia Quest: Zwierzęta domowe