Wartość tacy na pianę ustawiona dla trybu Massive Darkness (Masywna ciemność)