Wartość tacy na pianę ustawiona dla Arcadia Quest: Piekło bez płytek