Wartość tacy na pianę ustawiona dla Arcadia Quest: Piekielny rdzeń gry