Taca na pianę dla pozostałych 7 grzechów ZIELONA, WRATH i GLUTTONY